We Care

The people The product The environment

Els nostres valors

Diàleg i transparència

Tractem als nostres clients, col-laboradors i companys amb respecte, acceptant les diferències individuals i culturals.

La transparència ens dona credibilitat com a empresa davant dels nostres clients. Implica poder explicar el que fem i com ho fem.

Tenim un Codi de conducta interna, amb el que volem establir un marc comú de comportament, aplicable a tot el personal del grup Prinsatex.

Compromesos amb les persones i el medi ambient.

Som una empresa compromesa amb el medi ambient i el futur de les persones.

Estem bolcats en el compliment dels Objectius de desenvolupament Sostenibles.

A Sedatex, apliquem mesures per protegir la biodiversitat i reduir el nostre impacte en el consum de l’aigua, buscant processos innovadors que garanteixin un ús responsable i sostenible.

Treballem per aconseguir un futur de moda més sostenible.

Professionalitat

Som una empresa que volem buscar l’eficàcia i l’ eficiència, en tot el nostre treball.

Intentem trobar solucions més eficaces i innovadores, adequant-nos als recursos dels nostres clients.

Prioritzem la creativitat i el disseny per destacar i diferenciar-nos de la resta.

Els nostres objectius

En el Grup Sedatex creiem que l’empresa forma part del desenvolupament econòmic i social de la seva comunitat més pròxima i per això impulsa campanyes de recolzament a diferents accions socials en benefici de persones en risc social mitjançant donacions i programes que formen part de la cultura empresarial intentant involucrar a tot el seu personal.

Objectius:

  • Fomentar i respectar els Drets Humans fonamentals reconeguts per la comunitat internacional i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de la ONU.
  • Incidir positivament en la comunitat mitjançant accions socials que impactin directament en la millora de la vida personal i social de les persones.

La participació activa com a empresa i treballadors/es és fonamental per Sedatex en l’assoliment dels objectius marcats.

Objectius de desenvolupament sostenible

Comunitat Sedatex

A través de l’equip de Responsabilitat Social Corporativa es promou que el personal s’involucri en activitats de recaptació i participació que incideixin directament en el benestar social emmarcant-se dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

En aquest propòsit busquem aliats clau de la societat com fundacions i associacions que ens ajudin amb la seva experiència a que aquest objectiu s’acompleixi i formi part d’ una xarxa local que incideixi en un canvi potencialment positiu.

Magic Line, Sant Joan de Déu: Donació de teixits

Corre per una causa, Entreculturas: Difusió i participació

Mercat solidari: recaptació de fons

Donació de teixits

Teixint futurs

Entenem que vivint en un mon global l’impacte que tenim en el nostre entorn més proper també afecta a aquells llocs més llunyans per això a Sedatex tenim un projecte de recolzament a comunitats llatinoamericanes basat en l’educació en tèxtil com a eina de millora en la vida de dones en risc social.

El projecte Tejiendo Futuros treballa amb l’ ONG Entreculturas i es basa en el recolzament a centres d’educació professional per millorar la qualitat dels programes educatius en tèxtil amb l’objectiu d’obtenir una millor inserció laboral majoritàriament de dones de l’àrea rural. En aquests últims anys el projecte s’ha situat en regions de Perú, Bolívia i Argentina, adaptant-se a cada realitat i necessitat de la població beneficiària i abastant diferents processos en tèxtil, des d’actualització en creativitat i disseny fins el tall i confecció.

Un dels punts bàsics per l’empresa és que el seu personal s’insereixi i formi part d’aquest projecte a través de la seva participació en un Viatge de Voluntariat Corporatiu que fomenti la transferència de coneixements cap a les escoles que es recolzen. Aquest viatge crea uns lligams especials amb les comunitats beneficiàries potenciant aprenentatge, coneixement i sensibilització del personal de Sedatex d’altres realitats socials.


 
 
 
 

we care

the product

En Sedatex la nostra labor està encaminada per a assegurar que els nostres teixits siguin responsables i respectuosos tant amb el medi ambient com amb el seu entorn social, els treballadors que els produeixen al llarg de tota la cadena de valor i també amb les comunitats on es desenvolupen les activitats.

Creiem que la traçabilitat i la transparència al llarg de tota la cadena de valor són la clau per a assegurar que aquesta sigui ètica i concorde als nostres principis

Tal és la nostra convicció, que el nostre objectiu és que el 100% dels nostres teixits procedeixi d’opcions socialment responsable i eco-friendly. Per a això estem incorporant nous articles amb fibres sostenibles alhora que evolucionem els nostres articles de sempre cap a la seva versió més eco-responsable.

Exemple d’aquest compromís, és el desenvolupament d’un sistema d’economia circular per a donar una solución al residu textil, donant-li un nou valor.

 

Veure vídeo


 
 
 
 

we care

the environment

Volem ser un agent actiu de la transició del sector tèxtil cap a una indústria més respectuosa amb el nostre planeta. Estem enfocats a reduir l’impacte ambiental dels nostres centres productius, especialment en els que es realitzen processos humits, a més de lluitar contra l’opacitat del sector, a través de polítiques comercials que exigeixin transparència i traçabilitat

Enguany iniciarem, a nivell de grup, l’ambiciós Pla Estratègic per a la Sostenibilitat 2021-2026, que establirà les línies estratègiques i el pla d’acció a seguir per a aconseguir els nostres objectius

Cal destacar que gràcies a la nostra verticalitat productiva (de fil a peça), dediquem grans esforços a l’estudi del Life Cycle Assessment (Anàlisi de Cicle de Vida) dels nostres productes, buscant solucions socialment, ambientalment i econòmicament viables per als residus, principalment però no exclusivament tèxtils, que es generen en la nostra activitat.